Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренерго Щит» вкотре доводить, що здатне стабільно випускати якісну продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів і задовольняє запити замовника. Виробництво зорієнтоване на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосуванню системи управління якістю, у тому числі процесів, спрямованих на постійне її поліпшення.
Завдяки плідній праці колективу професіоналів 20 грудня 2018 року ми отримали СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ №UA.СУ9001.291-18.
Даний сертифікат – це стандарт, що входить в серію міжнародних стандартів ISO 9000 і описує вимоги до систем управління якістю на підприємствах і в організаціях. Перша версія цього стандарту була прийнята Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO, International Organization for Standardization) у 1987 році. Остання версія – ISO 9001:2015. В Україні прийнятий ідентичний даному стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT).